page_banner

Varför ökade priset på magrullen under fjärde kvartalet 2022?

Under fjärde kvartalet utfärdade tillverkare av magnetvalsar ett gemensamt meddelande som tillkännagav den övergripande omorganisationen av alla magnetvalsfabriker.Den rapporterade att den magnetiska valstillverkarens drag är att "hålla ihop för att rädda sig själva" eftersom magnetvalsindustrin har påverkats av priset på råvaror som magnetiskt pulver och aluminiumgöt de senaste åren, nedgången i den totala förbrukningen och andra faktorer har lett till en ökning av produktionskostnaderna, denna situation varade i tre månader, vadDessutom har tonerkassetten ökat priset på grund av att priset på magrullen har stigit.

Varför priset på magrullen steg under fjärde kvartalet 2022


Posttid: 2023-jan-14